Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne
Styczeń 21, 2018

Usługi geodezyjne – Wyznaczanie granic działki i punktów granicznych

Geodeta Toruń - Wyznaczanie granic działki i kamieni granicznych

Wyznaczanie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane jest wszędzie tam gdzie punkty te zostały uszkodzone lub przesunięte zaś projektant potrzebuje posiadać informację o ich precyzyjnym umiejscowieniu. Na przykład chce sprawdzić jak przebiega granica po zakupie nieruchomości lub budowie ogrodzenia.

Wznowienie punktów musi być wykonane tylko na podstawie stosownych dokumentów będących w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia znaków granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako pracę. Po otrzymaniu z Zasobu Państwowego materiałów dotyczących przebiegu granic działki można przystąpić do pomiarów .

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych dotyczących wznowienia punktów granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o czynnościach które będą prowadzone w danym terminie na działce przez geodetę. Z wykonanych pomiarów wyznaczenia punktów granicznych geodeta musi sporządzić protokół, który strony zainteresowane muszą podpisać oraz razem z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto mieć świadomość, że akt wznowienia punktów granicznych jest czynnością niewywołującą żadnych skutków dla stanu prawnego granic działki i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Tym niemniej są to ważne i niejednokrotnie utrudnione technicznie czynności, ponieważ geodeta musi odnaleźć miejsce położenia punktu granicznego precyzyjnie w tym miejscu, gdzie się pierwotnie znajdował. Żeby to wykonać poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację nieruchomości, materiały pomiarowe oraz niejednokrotnie przeprowadzić czasochłonną analizę w terenie opierając się na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta korzystał nadając znakom ich prawidłowe położenie.

Ustalenie przebiegu granic

Ustalenie przebiegu granicy geodeta może wykonać gdy właściciel działki nie wie gdzie wytyczona jest granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Usługi wyznaczania granic geodeta może dokonać gdy nie ma sporu o przebieg granicy a także w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości znalezienia lokalizacji znaków punktów granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane strony o pomiarach wykonywanych w celu wytyczenia położenia granic działek ewidencyjnych a także ustalamy przebieg granic, którego podstawą jest:

  • zgodne wskazania właścicieli działki lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów z rejestrach państwowych.

Z wykonanych działań geodeta zobowiązany jest wykonać protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym muszą podpisać się w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Procedura ustalania przebiegu granic nieruchomości musi być zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszona do PODGIK zaś protokoły powstałe w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok