Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
8 lutego, 2017
Wiertła do betonu Kraków tarcze do metalu narzędzia z osłoną diamentową
Narzędzia diamentowe Midan
8 lutego, 2017

Pojazdy uprzywilejowane kursy

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Każdy z nas bezspornie natrafił na taki samochód na własnej trasie. Nie chodzi tu o kierowców zwykłych aut osobowych, którzy lekceważą nakazy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelakie auta, których intencją jest ochranianie ludzkiego zdrowia, życia bądź rzeczy materialnych, a także utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Kierowcy takich pojazdów mają przymus komunikowania pozostałym uczestnikom ruchu transportowego, że niestety nie będą naginali się do klasycznych przepisów. Głównie kolorami migocących świateł oraz głosami o zmiennym tonie. Inaczej mówiąc: pozostali prowadzący auta, przechodnie, i rowerzyści muszą zauważyć, iż podąża pogotowie bądź straż ogniowa. Do aut, jakie posiadają rzadkie zezwolenia, zaliczamy, m.in.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy służby celnej, Biura Ochrony Rządu, Sił Zbrojnych, jednostek ratownictwa chemicznego, pojazdy związane z ratownictwem górskim. Do kluczowych środków transportu uprzywilejowanych należą pojazdy wiozące wartości walutowe, zatem tzw. bankowozy. Ponad to – auta wydziałów ochroniarskich, firm kurierskich, firm pocztowych oraz nietypowe pojazdy przekazujące szkodliwe towary o niezwykle dużej wartości.

Co zrobić, by zdobyć uprawnienia do kierowania karetką reanimacyjną albo pojazdem agencji ochroniarskiej?

Istnieje kilka uniwersalnych wskazówek, którymi trzeba się kierować w czasie pozyskiwania upoważnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, przykładowo należy mieć ukończone 21 lat, mieć prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od specjalisty w zakresie medycyny pracy oraz psychologa o tym, że nie ma żadnych „wykluczeń” zdrowotnych do panowania owym samochodu. Ponadto nieodzownie trzeba ukończyć warsztaty w ośrodku poprawiania metody jazdy oraz zdać zadowalająco sprawdzian. Obejmuje on dwie podstawowe części – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kursanta należytego działania w wyjątkowych i groźnych okolicznościach na trasie. Znakomitym wzorem jest wykazywanie „norm wytrzymałości” samochodu, więc normy po przekroczeniu jakiej traci się nad nim panowanie. Szkic lekcji powinien obejmować kierowanie, m in. karetką na obszarze manewrowym, planszy antypoślizgowej oraz szlaku szkoleniowym. Ogólne zdobyte kwalifikacje i wiedza są badane w trakcie testu praktycznego. W wariantach środków transportu przesyłających wartości majątkowe zobowiązują porównywalne wytyczne.

Który kurs wybrać?

Ogólnie rzecz biorąc w ośrodkach trenowania sposobu jazdy mamy szansę przystąpić do dwóch innych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą robić osoby, jakie zamierzają nabyć wiedzę o podstawach metody jazdy w sytuacjach ponadplanowych, o przepisach ruchu drogowego, powszechnych oraz niestandardowych okolicznościach na jezdni i z psychologii transportu. Innymi słowy – planują uzyskać upoważnienia do przemieszczania się autami uprzywilejowanymi lub dostarczającymi wartości płatnicze. Tymczasem kurs uzupełniający to rozbudowanie posiadanych praw o inne kategorie. Przykładowo ktoś posiada prawo jazdy klasy B1 i zamierza mieć oprócz tego uprawnienia do przemieszczania się pojazdami grupy C1 lub D1. Ogólnie rzecz ujmując, zajęcia prowadzi się rozdzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla wersji 1) mieści w sobie 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin warsztatów praktycznych, natomiast dla pozostałych grup 2), 3) i 4) jest to 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla grupy 1) to 3 godziny lekcji teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, zaś dla pozostałych kategorii w sytuacji rozszerzenia o klasy A1, A2 oraz A to 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Kurs na bankowozy

Pojazdy wiozące wartości materialne to unikatowy typ pojazdów. Regularnie definiuje się je jako „bankowozy”, bowiem przekazują fundusze do ajencji, bankomatów albo przeróżnych lokalizacji, w których są one konieczne. Jeżeli ktoś chce prowadzić pojazd przenoszący środki pieniężne musi obligatoryjnie ukończyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważkich komponentów. Na początku są lekcje teoretyczne, na których powinniśmy dowiedzieć się niemało o kodeksach drogowych, powodach wypadków i o metodach prowadzenia opisywanych pojazdów. Jednocześnie każdy uczeń jest zobowiązany zyskać wiedzę z kręgu psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się m.in. dobrego reagowania w warunkach niebezpiecznych. Tymczasem ćwiczenia praktyczne mieszczą w sobie różnego gatunku trudne zwroty na ulicy, m in. nieregularny slalom, najeżdżanie na zapory, awaryjne hamowanie pod obwarowaniem albo ćwiczenie ataków.

Skoro zależy nam na tym, by zdobyć zezwolenia na samochody przewożące wartości pieniężne, musimy mieć ukończone 21 lat i mieć prawo jazdy adekwatnej kategorii (zrobione wcześniej). Naturalnie musimy też powędrować do specjalisty medycyny pracy oraz psychologa po potwierdzenie o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia omawianego pokroju samochodów. Ośrodki usprawniania sposobu jazdy dostarczają uczniom kompletne porady na temat tego, w jaki sposób zdobyć wszelkie konieczne druki. Osoby zainteresowane wspomnianym szkoleniem mogą zajrzeć w ten odsyłacz – Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok