Nogi drewniane balustrady i poręcze drewniane Tralki drewniane
Nogi drewniane, balustrady, tralki, poręcze – wszystko dla Twojego domu
Marzec 26, 2017
adwokat toruń prawnik toruń
Kancelaria notarialna – kiedy potrzebujemy porady adwokata?
Marzec 30, 2017

Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W sporej liczbie ośrodków zajmujących się ulepszaniem techniki jazdy mamy szansę odszukać ofertę zajęć dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od bardzo długiego czasu cieszą się dużym powodzeniem – zarówno te na ambulanse, jak również na pojazdy Straży Granicznej. Nic w tym dziwnego – możemy po nich błyskawicznie znaleźć pracę. Takie szkolenia mają w głównej mierze przygotować prowadzącego pojazd do należytego postępowania w różnych okolicznościach, momentami bardzo odpowiedzialnych i rzadkich. Praktykowanie manewrów na ulicy, przejeżdżanie z włączonym alarmem przez przecięcia dróg na czerwonym świetle bądź naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości oraz gwałtowne hamowanie – to jedynie niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed kierowcami. Zwykle instruktorom szczególnie zależy, ażeby kierowca opanował zdolność manewrowania pojazdem wówczas, kiedy wydaje się, że to niewykonalne. Utrata władzy w każdej chwili jest w stanie spowodować nieszczęśliwy wypadek. Odbiorcami zajęć są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w społecznych organizacjach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia oraz życia, monitorowaniem porządku publicznego, przewożeniem wartości pieniężnych czy hamowaniem pożarów.

Harmonogram zajęć skupia więc ćwiczenia wykonywane na różnych przestrzeniach: na płycie poślizgowej pierścieniowej czy torze szkoleniowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin oraz mieści w sobie 6 godzin warsztaty teoretyczne i 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie problemy mogą pojawić się na zajęciach? W pierwszej kolejności z obszaru kodeksów ruchu drogowego, tematyki występowania wypadków na drodze, psychologii transportu czy metody jazdy w utrudnionych warunkach. Szkolenie kończy się naturalnie sprawdzianem z części akademickiej oraz części praktycznej.

Test z części teoretycznej trwa 25 minut i zawiera 20 pytań w postaci testu. Kursant musi obligatoryjnie zaznaczyć odpowiednio wyłącznie jedną odpowiedź. Pozytywny rezultat sprawdzianu mamy szansę otrzymać, w przypadku kiedy przynajmniej 16 odpowiedzi jest dobrych.

Egzamin z części praktycznej obejmuje ukończenie koniecznych manewrów, np. wymijania przeszkody albo zwalniania na zakręcie. W przypadku kiedy kursant niepoprawnie zrealizuje dwa razy takie samo zadanie, otrzyma odmowny wynik z sprawdzianu.

Jakie są główne wymagania stawiane kursantom?

W pierwszej kolejności jest posiadanie prawa jazdy wybranej kategorii. Oczywiście ktoś, kto chce być kierowcą – konwojentem bądź kierowcą samochodu ochroniarskiego, musi obowiązkowo mieć doświadczenie. Uczestnikiem zajęć nie może być więc osoba, która świeżo uzyskała prawo jazdy. Długość każdego szkolenia jest dostosowywana do wiedzy oraz predyspozycji każdego kandydata (kurs zasadniczy, kurs uzupełniający). Koniecznym warunkiem jest również ukończenie 21 lat oraz posiadanie aktualnego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Potwierdzą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze zawodowego kierowcy.

Czym zajmuje się psychologia transportu?

Podczas kursu wszyscy zainteresowani będą nabywać wiedzę z działu psychologii przewożenia towarów. Na zajęciach zaznajomią się z problemem stresu, który szczególnie dotkliwie oddziałuje na pracowanie za kierownicą. Jego podłożem potrafią być skrajnie niebezpieczne sytuacje na drodze albo okoliczności życiowe transportowanych pacjentów. Warsztaty z teorii mają za zadanie objaśnić uczestnikom takie problemy, jak: wpływ temperamentu na podejmowanie decyzji za kółkiem, głębokiego stresu, napojów z alkoholem i innych specyfików odurzających na płynność sterowania pojazdem.

Psychologia transportu zawiera elementy psychologii poznawczej, psychologii pracy, psychologii klinicznej i kilku innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w zasadzie nie będzie egzekwowana szczegółowa znajomość wszystkich tematów, ponieważ jest to cel studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy ta dziedzina szybko się rozwija, bowiem bardzo dużo kierowców zamierza mieć określoną specjalizację, m in. chce przekazywać wartości pieniężne bądź chorych pacjentów do szpitala.

A z przeciwnej strony wielu psychologów jest zajętych analizowaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej bardzo narażonej na stres i rozmaite inne obciążenia. Można tutaj wyliczyć chociażby zbyt dużą liczbę godzin spędzonych w pracy, zredukowane kontakty z rodziną (u kierowców działających w transporcie zagranicznym) albo większe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

Kierowcy na kursie dzieleni są na trzy grupy

Pierwsza grupa kierowców – tu będą zapisane te osoby, które doskonale znają przepisy, mają wyrobione właściwe nawyki oraz absolutnie nie sprawiają żadnego zagrożenia w czasie prowadzenia samochodu. Instruktorzy będą bazować na dwóch korzystnych zaletach tych kierowców: wprawy dostrzegania niebezpieczeństwa oraz na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa kursantów – w niej znajdą się kierowcy, którzy niecelowo stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników jezdni. Zamierzają usunąć swoje błędy (mino, iż popełniają ich sporo), planują uczyć się stosownego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa kierowców – do niej będą uczęszczali kierowcy, jacy specjalnie stwarzają przeróżne zagrożenia oraz nie przez przypadek nakłaniają innych do zuchwałych zachowań. Jednocześnie zamierzają poprawić swoje błędy i wykazują się wolą zdobywania kompetencji oraz doskonalenia swoich zdolności.

Jeśli planujesz wiedzieć więcej, wejdź w link obok – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Strona używa cookies
Ok