Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany led na imprezy
30 sierpnia, 2020

Testament u notariusza

Spisanie testamentu służy oddaniu osiągniętego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, wewnątrz którego wymienia się osoby, które otrzymają spadek. By testament był pełnoprawny musi spełniać parę warunków zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go samodzielnie przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w chwili otwarcia spadku, to jest po zgonie testatora. W innym przypadku podzielnie dobytku na bazie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z przepisami spadkodawca może zapisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy spełniać pewne warunki.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą spadkodawca musi zapisać pełną treść testamentu pisemnie i uzupełnić go datą i podpisem. Tak samo niezbędne jest, żeby z treści jasno wynikało, komu oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W takiej formie wykluczony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje z reguły w formie aktu notarialnego. Z praktyki notariuszy wynika, że warto jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są często podważane, gdy dochodzi do sporów między spadkobiercami. Przygotowanie testamentu w kancelarii notariusza gwarantuje, że testament będzie zgodny z wymogami . Sporządza się go w gronie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca i notariusz zostawiają podpisy poświadczające przygotowanie testamentu. Innym dowodem jest także protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wówczas, kiedy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności wyjątkowych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Taki testament może zostać przygotowany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament będzie nieważny jeśli spadkodawca spisze go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie stworzony świadomie i z w własnej woli. Co więcej testament zawiera wolę jednej osoby, więc nie może zostać zapisany przykładowo wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeżeli tylko podejrzewa, że spadkodawca oświadcza wolę pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z główną zaletą – przekonaniem, że spisany u notariusza testament jest zgodny według prawa i pełnomocny, znajdujemy także inne korzyści płynące ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza rozpisanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego postanowienia będą łatwe w odbiorze i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w momencie sporów pomiędzy spadkobiercami albo pozostałymi osobami, które nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty spisane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują zaledwie odpis. Dzięki temu oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeśli odpis się zniszczy albo zgubi, bez trudu można odebrać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba przygotowała testament nie może zostać ujawniona do jej śmierci. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga znaleźć miejsce przechowywania testamentu, a sam wpis jest darmowy, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w momencie otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej taki zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, z uwagi na to najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym testamencie przygotowanym u notariusza, zaznacza się unieważnienie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania aktualny testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok