Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany
18 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów – jak zorganizować wyjazd służbowy
7 sierpnia, 2018

W naszym kraju bycie notariuszem jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, albowiem wcale nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się często zwykło mówić – stroną, której mogą zaufać obywatele, lecz także kimś, kto znakomicie orientuje się w kruczkach prawnych. Pracownik kancelarii notarialnej winien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Zleceniodawców i dbać o nich w każdej powierzonej mu kwestii. Pierwsze pytanie – jakie sprawy zawierzymy kancelarii notarialnej i co z kosztami? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał narodzić się w XII stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty pojawiały się bez ustanku po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozwijał się głównie w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Zakonem Krzyżackim negocjacje zobowiązujące do przedstawienia wiarygodnych dokumentów oraz innych poświadczeń notarialnych. W tym też czasie obowiązywały już statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat istotnie się rozwinął, a bardzo ważną rolę odgrywał także podczas zaborów, czyli na przestrzeni 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, musiało upłynąć 15 lat nim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, lecz II wojna światowa oraz czasy tuż po niej dostatecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, m.in. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Wielokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Wprawny notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym celem jest zabezpieczanie interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego w swojej swoich działań musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to także powiernik, któremu Kontrahenci zawierzają swoje sekrety i trudności , tak więc jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, ale warto wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy powierzyć ważne dla Was kwestie, ma regularnie poszerzaną, branżową wiedzę. Zbadajmy również, czy kancelaria notarialna gwarantuje nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez stresu umieścimy ważne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie są wymagane dokumenty oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Będzie to niezbędny etap, ponieważ przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Stanowczo więcej różnorakich certyfikatów winien do notariusza przesłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Gdy mówimy o kupującym, będzie to stosunkowo nieduża lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego sporo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najistotniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, by były one klarowne i przyswajalne dla analizowanych stron. Zadbanie o to, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok