pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
24 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
30 listopada, 2016

Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce i na świecie bardzo rozpowszechnione, co determinuje ich łatwa dostępność, liczebność oraz wolny mechanizm odradzania za pomocą naturalnych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł przynależy:

 • energia geotermiczna
 • energia solarna
 • energia wody
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia z materii organicznej

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odrzuty drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę wytworzyć dwie odmiany energii – termiczną i elektryczną. Poza tym możemy zagospodarować ją do wytworzenia paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa to rośliny, ich elementy, półfabrykaty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające podczas różnorakich procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, „męty” ściekowe, mączka, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające w czasie oczyszczania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (więc te półwyroby i komponenty, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, że biogaz powstaje też samorzutnie w rezultacie rozkładania się materii organicznej. Ze względu na typ podłoża, jakie jest wykorzystywane przy celowej produkcji biogazu, odróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła wypływające z przemysłu spożywczego, np. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła pochodzące z sektora roślinnego, np. zielone odpady

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Każda instalacja przeznaczona do produkcji biogazu posiada swoistą budowę biorąc pod uwagę użyty surowiec. Ogólnie jednakże można wypunktować najważniejsze jej elementy, bez których nie byłaby w stanie pracować: maszyna do pierwotnej obróbki biomasy, komora (dedykowana do fermentacji surowca), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze opracowywania i montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. ma swoją pracownię, w której opracowuje się kompletną dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Fundamentalnymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do dodatkowych składników trzeba zaliczyć, m.in. azot (do 7,5%). Metan jest łatwopalny, zaś w wyższym natężeniu – wybuchowy. Dlatego dobrym środkiem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona natury (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa odpowiedniego układu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana tylko do produkowania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z komponentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa podstawowe sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wykopywaniu w masach wysypiska odwiertów (na wylot). Wówczas układa się w nich rury perforowane – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, zaś skutkiem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Z wykorzystaniem owej technice groźne gazy nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu takiej samej konstrukcji, jednak rozbieżnością jest włączenie jej do przewodów gazowych z podzespołem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego używaniu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w subtelniejszy sposób. Poza tym zasłania się je nawierzchnią glinowo – piaskową i rekultywacyjną. By otrzymać optymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do pozyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (jednocześnie z elektryczną; w systemach kogeneracyjnych). W dokonaniu trafnego wyboru pomogą specjaliści z przedsiębiorstwa Wagra, którzy mają dobrą wiedzę i doświadczenie w planowaniu oraz wykonywaniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę odszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja kompleksowych układów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie wysypisk śmieci za pomocą systemu biernego
 • budowa instalacji do transformowania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • instalacja maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy firmy w dowolnej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie przeprowadzić przygotowawczą analizę co do dochodowości całkowitej inwestycji. Oprócz tego można poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, monitoring, restaurację oraz naprawę wszystkich urządzeń.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej o biogazie i omówionych instalacjach, ten link zaprowadzi Cię na przydatną stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok