Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Oryginalne reklamy na zamówienie
23 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Jak bezpiecznie zakupić nieruchomość?
26 października, 2016

Jakie są typy aktów notarialnych i ile wynosi taksa notarialna?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne kwalifikuje się do fundamentalnych dokumentów formalnych, dzięki którym konkretnie zostaje opisana czynność prawna. Tworzy się je wówczas, kiedy obligatoryjnie domagają się tego kodeksy prawne albo jeżeli dwie osoby stwierdzają taką decyzję. Od tychże dwóch składników zależy sama struktura danego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie umiejąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamiarze spełnienia trwającego uprzednio zobowiązania do przejścia własności nieruchomości
 • Dotyczy także umowy podpisywanej w charakterze prolongowania terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która zobowiązuje do przekazania prawa wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego fundatorem w czasie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedziczenia poprzez spodziewanego dziedzica ustawowego oraz rozwiązanie owego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą być napisane również testamenty – inaczej rozporządzania dorobkiem przed śmiercią, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane przez akty prawne – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące gdy Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w poczytalny sposób przedstawić swojej woli bądź przedsięwziąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak też, jeśli występują poszlaki, aby Dziedzice sporządzili testament określonej zawartości lub rozporządzili swoim dorobkiem pod wpływem pogróżek Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są gromadzone w u notariusza oraz tam muszą być chronione. Stronom oraz innym uprawnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które mają taką samą zdolność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być szczegółowym odwzorowaniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczątką i odręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Spięte wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Każdorazowa pobierana przez notariusza odpłatność jest ograniczana poprzez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Słowem notariusz nie może przyjmować zawyżonej opłaty od Klientów, albowiem jest funkcjonariuszem państwowym i niezmiennie musi pracować na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego najistotniejszych czynności prawnych należy sporządzanie aktów notarialnych, świadectw dziedziczenia, potwierdzeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w ustalonym miejscu), opracowywanie protokołów (np. spółek), wręczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. testamentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, tworzenie wzorców aktów, świadectw oraz innych dokumentów. Odpłatności notarialne można rozbić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość przedmiotu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, ostateczna wielkość odpłatności, jaką odbiera notariusz za dokonanie pojedynczej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ultimatum, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, natomiast w przypadku czynności realizowanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Kompletny cennik najistotniejszych cen notarialnych – wielkości opłat sądowych, podatku od spadków i darowizn i wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok