Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
30 listopada, 2016
dekoracje ślubne Toruń
Porady na temat dekoracji ślubnych
4 grudnia, 2016

Technologie pozyskiwania biogazu

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich miejscach biogaz może być podstawowym źródłem zasilania?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpadki organiczne są głównym źródłem do zdobywania energii. W rezultacie udaje się zrównoważyć naloty ściekowe, a oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi wyzyskiwać odmiennych źródeł napięcia. Osady ściekowe są materiałami ubocznymi, powstającymi w wyniku procesu oczyszczania ścieków. Fermentacja następuje w odrębnej komorze, gdzie materia organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Dzięki temu jest produkowany właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach śmieci publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich przenika łatwo do atmosfery, stwarzając w niej niekorzystne zmiany, m. in. pustosząc warstwę ozonową naszej planety. Niezmiernie ważne jest, ażeby go „wyławiać”, gdyż zbyt duże skupienie metanu zmieszanego z powietrzem jest groźne oraz – po prostu – może wybuchnąć. Świetnym zabiegiem na wyeliminowanie niniejszego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to zrobić na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą masę odpadową trzeba przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach przymocować rury perforowane, poprzez które będzie transportowany biogaz. Wykończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Zagrożenie jest faktycznie likwidowane, jednakże owy system posiada jeden wielki defekt: gazu uwalniającego się ze składowiska nie można w żaden sposób zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem doskonalszą strategią jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest umiarkowanie zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość wysypiska odpadków opiera się na dwóch powłokach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie również stosują techniki wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji wiejskiej albo fekaliów zwierząt gospodarskich.

Zalety użytkowania biogazowni

Obok eliminacji wypuszczania do atmosfery substancji trujących, korzyści ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej osób będzie z niego czerpało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich wypalania wytwarzają się niebezpieczne związki). Jego cechą jest modyfikowanie jakości nawozu (powstaje tzw. poferment, inaczej przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą ilość „negatywnych” bakterii i jest wolna od chwastów), predyspozycja do utrzymania stanu równowagi torfu w ziemi oraz redukcja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co ważne, za pomocą biogazu, spada o blisko 80% siła odorów, zaś wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uratować” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Stawianie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie i właściwe upoważnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: projektowanie instalacji gazowych, ich wybudowanie, instalację oraz nadzór, rekultywację rejonów zielonych, planowanie oraz wybudowanie układów odgazowania wysypisk śmieci, zamontowanie kompletnej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, oddzielnych pomp do odessania biogazu oraz założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo dysponuje doskonałej jakości sprzętem, w tym urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt postawienia biogazowni zależy od sporej ilości czynników, m.in. od miejsca, rodzaju substratu, jaki będzie w niej używany czy sumy dofinansowania. Średni wkład wynosi blisko 15 mln zł/MW, a inwestycja będzie opłacalna w czasie 3 lat. Jeżeli mamy na uwadze skromniejsze systemy na biogaz, które posiadają moc 230 kW, wówczas koszt wynosi około 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Należy pamiętać, że biogaz należy do jednego z wyjątkowo stabilnych materiałów energetycznych. Tok fermentacji materii organicznej jest procesem stałym, co oznacza, że występuje 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może zatem nie tylko „wyzerować” budżet, lecz także zapewniać wysokie zarobki. Jest to uzależnione od okresu pozostawania w instalacji biomasy, wielkości pojemników czy stopnia zużytkowania powstałego ciepła.

Jaki obszar będzie dobry pod biogazownię?

Przede wszystkim ten, do którego inwestor ma prawo (ma umowę przeniesienia własności lub dzierżawy), ma najmniej 2-3 ha oraz nie posiada kształtu przydługiego, wąskiego czworokąta. Przed ustaleniem budowy trzeba zbadać, czy w przeciągu paru lat nie uda się pozyskać okolicznych gruntów (przyczynią się do rozbudowy systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi etapami są: sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni względem pozostałych zabudowań, np. budynków, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia terenu i odległości od zasobu substratów.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobywaniem oraz stosowaniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Pochodnie do spalania biogazu

Strona używa cookies
Ok