projektowanie loga Toruń logotypy layout na strone
Projektowanie plakatów oraz innych projektów graficznych
12 czerwca, 2016
Siatka do owijania palet - Siatka do owijarek - Kaptury foliowe
Kaptury foliowe – nowoczesne rozwiązania do pakowania
22 lipca, 2016

Wysokie odszkodowania za wypadki

Odszkodowanie to rekompensata szkody, która pojawiła się jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, dajmy na to, wypadku komunikacyjnego, nasz samochód zostaje poważenie uszkodzony, lub też, w związku z wielkością szkód podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata pieniędzy oznacza szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. Wtedy mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która specjalizuje się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozostawimy Cię samego z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki samochodowe powodują niejednokrotnie niezwykle trudne obrażenia, stąd też konieczna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, chociaż, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Dochodzenie odszkodowania zapoczątkowuje mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator oblicza wysokość strat oraz ich wartość. Swój protokół likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która orzeka o wielkości sumy odszkodowania. Obok odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od postaci szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie uzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest uprawniony do uzyskania należnego odszkodowania od firmy ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako zaskakujące wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz lub śmierć, jakie wystąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania normalnych obowiązków i zobowiązań służbowych, realizowania przez zatrudnionego prac na korzyść pracodawcy, albo w czasie pozostawania w dyspozycji zwierzchnika. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, przełożony jest zobowiązany do powiadomienia odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, jak i do utworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny raport właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnosić o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ponadto, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może uzyskać odszkodowanie cywilne od samego pracodawcy. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd lekarski

Jakiekolwiek zabiegi lekarskie maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają bezproblemowo, a ich skutek jest zadowalający. Jednak czasami podczas badania chorego, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, przez otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski definiuje się jako sprzeczne z obowiązującą wiedzą działanie albo zaniechanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Takie postępowanie albo zaniedbanie może zaistnieć w trakcie badania, leczenia czy operowania chorego, zaś jego rezultaty są niezwykle często nieusuwalne. Błąd lekarski kompensuje odszkodowanie, które umożliwia godne życie i wsparcie pieniężne w trakcie powrotu do zdrowia. O wielkości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę każde okoliczności sprawy. Jednoznacznie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się również o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się uzyskać największą, możliwą kwotę, jaka umożliwi Ci wstać na nogi.

Podstawową misją kancelarii odszkodowawczej Salus jest kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i uczciwych mechanizmów, czerpiąc z bogatej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. U nas pracują najlepsi specjaliści, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, są niezwykle pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Wysokie odszkodowania za wypadki – Salus zaprasza na swoją stronę internetową!

Strona używa cookies
Ok